Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Punkt Interwecji Kryzysowej

 

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 

Zadania powiatu, związane z interwencją kryzysową realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. Interwencję kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Z pomocy placówki mogą korzystać wszyscy, którzy znaleźli się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach.Pomoc udzielana jest nieodpłatnie.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się pomocy psychologicznej, terapeutycznej, poradnictwa socjalnego lub prawnego.

Dyżury w Punkcie Interwencji Kryzysowej odbywają się dwa razy w tygodniu:

1. Poradnictwo psychologiczne:

w poniedziałki w godz. 1600 do 1900

w środy w godz. 1630 do 1830 

2. Poradnictwo prawne:

we wtorki w godz. 16.00 do 1900

w środy w godz. 1630 do 1830

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny