Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja dla cudzoziemców

Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

W przypadku osób zamieszkujących na terenie powiatu pyrzyckiego należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach ul.Młodych Techników 7.

 

Aby przystąpić do indywidualnego programu integracji cudzoziemiec powinien złożyć wniosek do starosty za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kopię:

  • decyzji o nadaniu statusu uchodźcy,

  • dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,

  • karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

 

Natomiast w przypadku cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopię:

  • decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej,

  • karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

 

Wniosek oraz pozostałe dokumenty można wypełnić w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach ul.Młodych Techników 7.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny