Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie przemocy domowej

 Rusza kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego 

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową.

Zgodnie z art.6ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021r.poz.1249 oraz z 2023r. poz.289) opracowanie i realizacja programu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconej samorządowi powiatowemu.Program ten jest odpowiedzią na założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i jest jednym z elementów zapobiegania przemocy domowej.

Celem programu jest wypracowanie dobrych rozwiązań mających na celu umiejętne rozładowywanie negatywnych emocji i zachowań powodujących nieporozumienie i konflikty rodzinne. Program przeznaczony jest dla osób poszukujących nowych rozwiązań radzenia sobie z negatywnymi emocjami i nie bojącymi się pozytywnych zmian w swoim życiu. Mogą brać w nim udział kobiety jak i mężczyźni. Na rok 2024 zaplanowano realizację programu, który zostanie przeprowadzony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie prosimy o kontakt w godzinach pracy centrum tj. od poniedziałk do piątku od 7.00 do 15.00  pod numerem telefonu 91 08874120.

 

 

Informacja

W dniu 14 lipca 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach odbyło się szkolenie pt. ”Zjawisko przemocy w rodzinie – rola pracownika, funkcjonariusza - jego zaangażowanie i odpowiedzialność”, mające na celu podnoszenie kompetencji pracowników instytucji współpracujących ze sobą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wzięli w nim udział przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, oświaty oraz ochrony zdrowia z terenu Powiatu Pyrzyckiego.

Spotkanie otworzył i przywitał zaproszonych gości Starosta Powiatu Pyrzyckiego Pan Stanisław Stępień. Prelegentami szkolenia byli: Pani Anna Jasina – Wojewódzki Koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Sędzia Katarzyna Radzikowska-Jędrusiak – Przewodnicząca VII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Stargardzie, Sędzia Mariusz Nawrocki – Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Stargardzie oraz Prokurator Anna Bartos z Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach.

Podczas spotkania przedstawiono zmiany legislacyjne w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, omówiono rolę przedstawicieli instytucji i służb w rozpoznawaniu przemocy domowej, a także profilaktykę tego zjawiska. Szkolenie zapoczątkowało cykl spotkań dotyczących zapobiegania przemocy w rodzinie.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny